ACK WELLINGTON

Ons webblad is tans onder konstruksie weens noodsaaklike instandhouding. Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat dit mag meebring en werk hard om die webblad weer so spoedig moontlik aktief te kry. NUUS!!!  NUUS!!    NUUS !!!

ONS SONDAG OGGEND DIENSTE IS NOU IN DIE PLIMMERTON SAAL

9 Sunset Parade, Porirua

Padkaart na Plimmerton saal

 Amptelike webblad hier Besoek intussen ons Facebook bladsy by:
ACK Wellington se Facebook bladsy