ACK WELLINGTON

'N GROEIENDE GELOOFSFAMILIE GEANKER IN GOD-DRIE-ENIG!
A GROWING FAMILY ANCHORED IN GOD THE HOLY TRINITY!

RUAG

Wellington is “hurricane”-wêreld! ‘n “Hurricane” is ‘n baie sterk (en soms vernietigende stormwind!)

Ek en jy leef in die stad van die wind of soos sommige dit beskryf: Port Elizabeth! Ons weet hoe die wind hier kan waai!

In die oorspronklike grieks is ruag die woord vir wind, krag of gees. Wind het natuurlike krag om weg te vee, skoon te maak en uit te haal! Wind het ook die vermoë om saam te neem daar waar dit waai! Geen wind is ooit dieselfde of voorspelbaar nie! Aan die negatiewe kant kan wind storms, onrustigheid, steuring en onsekerheid beteken! Wind kan skade veroorsaak en selfs breek dit wat heel was! Maar wind kan ook wolke, reen en seën aanbring! Ek assosieer wind normaalweg met geluid, beweging en verandering! ! Verseker woorde wat kan assosieer met kerkwees in die 21ste eeu!

Ons woon in Churtonpark aan die kant van die stad op ‘n hoogte en die wind is hier baie min stil! Die wind is hier luidrigtig, sterk en onvoorspelbaar! Maar ‘n mens is mos aanpasbaar en raak die wind gewoond soos baie Wellingtonians al teen hierdie tyd saamstem!

Die doel met RUAG is om maandeliks ‘n paar gedagtes van bemoediging te deel! Hierdie gedagtes word gebore uit my eie belewenisse en ervaringswêreld. Die seisoen in NZ waarin ons almal tans is speel ‘n groot rol in terme van die inhoud van RUAG.

Dis baie lekker om hierdeur op ‘n manier met mekaar in gesprek en dialoog te wees! Die bedoeling hiervan is nooit om die plek in te neem van teologiese debatte, of komplekse redevoering nie! Ook nie om storms, steuring, kritiek, onrustigheid of onsekerheid te bring nie!

Wie RUAG lees sal meer hoor en beleef van die Een wie wind gemaak het en wind laat waai!

Dit is my gebed dat Jesus elke dag die Een sal wees wie spreek en jou wind en golwe laat bedaar, maar dat Hy ook die Een sal wees wat beweging, skoonmaking, verandering en seën bewerk wanneer ek en jy dit nodig het! Mag Hy elke keer die Outeur van RUAG wees en mag dit Hom verheerlik terwyl ons nader aan Hom en mekaar waai!

Ek is baie opgewonde oor RUAG en vertrou die Gees dat die geluide wat dit maak - geluide / winde van krag, beweging en geestelike verandering in jou en my lewe sal wees!

Jesus liefde
Jaco